Společnost KAMIONSERVIS sponzoruje nadaci Truck HELP

O nadaci Truck HELP

Nadace Truck HELP pomáhá dětem, které přišly o tátu, řidiče nákladního vozidla či autobusu, který se stal obětí dopravní nehody při výkonu svého povolání. Podporují je jak finančně, tak formou věcných darů či společných setkání. Nadace působí také v oblasti prevence dopravních nehod řidičů z povolání a zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Odkaz na web

Cíle

  • Finanční, popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám, pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při výkonu svého povolání.
  • Finanční, popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při výkonu svého povolání a kteří v důsledku dopravní nehody mají vážné a trvalé tělesné postižení.
  • Organizační a finanční působení v oblasti prevence dopravních nehod řidičů z povolání a zvyšování bezpečnosti silničního provozu.